Jaki wpływ na decyzję o wyborze lokaty ma termin zapadalności?

12 listopada
20:55 2017

Decydując się na deponowanie kapitału na rachunku bankowym, jednym z istotniejszych zagadnień jest okres, na jaki dokonywany jest depozyt. W przypadku lokat bankowych klient dysponuje lokatami jednodniowymi, zazwyczaj samoodnawialnymi, bądź produktami wiążącymi środki finansowe na kilka kolejnych lat. Wybór jednego z rozwiązań zależy od ogólnej sytuacji na rynku finansowym, oraz sytuacji konkretnego klienta.

Sytuacja finansowa klienta a wybór określonej umowy

Wybór określonego terminu zapadalności lokaty jest ważnym elementem dla zapewnienia klientowi banku odpowiedniej płynności finansowej, o czym czasem zapominają klienci skuszeni wyższym oprocentowaniem, które oferowane jest na lokacie długoterminowej.

Decyzja o wykorzystaniu do swych celów lokaty długoterminowej powinno zostać poparte zapewnieniem sobie alternatywnego finansowania w razie nieprzewidzianych okoliczności. Źródło to powinno umożliwić szybkie skorzystanie z oszczędności, bez uciążliwych formalności i pewnych niekorzystnych konsekwencji dla klienta wycofującego swe oszczędności.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia może okazać się, że gdy dojdzie do konieczności wycofania kapitału klient straci wszystkie naliczone odsetki, co będzie szczególnie bolesne w przypadku lokat długoterminowych.

Dla osób nie posiadających dodatkowych oszczędności godnym uwagi rozwiązaniem jest wykorzystywanie umów krótkoterminowych, bądź produktów oferujących zwiększoną płynność finansową, tj. konta oszczędnościowe i progresywne lokaty bankowe.

Termin zapadalności lokaty a zysk z lokaty

W zależności od określonej sytuacji rynkowej lokaty krótkoterminowe i długoterminowe mogą oferować lepsze widoki na zyski kapitałowe. Różnice te można zobrazować opisując pewną sytuację.

Rynek finansowy reagując na określone nastroje i rozwój gospodarczy obniża wartość centralnych stóp procentowych. Za nimi podąża międzybankowa stawka WIBOR oraz inne czynniki wpływające na wartość oprocentowania oferowanego przez banki na lokatach bankowych. Klienci posiadający lokaty krótkoterminowe mogą je odnawiać jedynie na coraz gorszych warunkach, zmniejszając prognozowane zyski. Jednak jeśli posiadana przez klienta lokata bankowa zawarta została na długi termin, a jej odsetki naliczane są na podstawie stałego oprocentowania, zysk z lokaty oprze się pogarszającej się sytuacji rynkowej. Nawet jeśli lokata posiada oprocentowanie zmienne, lecz nie jest ono wprowadzane natychmiastowa, lecz np. kwartalnie, zysk z lokaty długoterminowej okaże się wyższy niż w przypadku lokaty krótkoterminowej.

W przypadku odwrotnej sytuacji rynkowej, czyli wzrostów stóp procentowych oferowanych przez banki, lokaty krótkoterminowe zazwyczaj oferują możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków, ze względu na odnawianie umów na coraz to lepszych warunkach. Podobny efekt można uzyska wybierając lokaty długoterminowe o oprocentowaniu zmiennym, jednak w tym przypadku zmiany mogą następować rzadziej niż na rynku finansowym, np. kwartalnie, lokata może nie przewidywać również zwiększonej częstotliwości kapitalizacji odsetek. Ten ostatni argument przemawia na korzyść częstszego odnawiania umów bankowych, dzięki czemu następuje zwiększeni oprocentowania efektywnego względem oprocentowania nominalnego.

Wybór lokaty pod względem terminu jej zapadalności wymaga przemyślenia własnego położenia finansowego oraz zaznajomienia się z przewidywaniami dotyczącymi zmian na rynku finansowym. Jednak wybranie odpowiedniej lokaty dla danego czasu może zaoferować wyższy zysk w zamian za wykonaną analizę. Pomocny przy wyborze lokaty może okazać się porównanie lokat który oferuje możliwość porównania dostępnych na rynku produktów bankowych, w tym lokat.