Jak oszczędzać w trudnych czasach ?

31 lipca
10:56 2016

Wybór produktów finansowych służących pomnażaniu oszczędności w dużej mierze zależny jest od kondycji gospodarki i rynków finansowych. Okres dobrej koniunktury sprzyjał inwestycjom w akcje i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, czas kryzysu i spadków na giełdzie przyczynia się do sięgania po lokaty bankowe.

Jawią się one jako bezpieczny sposób uchronienia oszczędności przed skutkami inflacji dzięki gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zapewniającym wypłatę środków wraz z odsetkami nawet w razie bankructwa banku w którym założymy lokatę. Oprocentowanie lokat jest nieco zróżnicowane, nie zapewnia jednak dużego zysku, niektóre banki chcąc zdobyć nowych klientów wprowadzają do swojej oferty produkty składające się z kilku usług w tym także lokaty, dzięki czemu uzyskujemy większe oprocentowanie korzystając z pakietu usług.

Wysokość oprocentowania depozytów uzależniona jest także od okresu na jaki zostaną złożone. Mając możliwość zamrożenia środków na dłuższy czas otrzymamy lepsze warunki. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli będziemy zmuszeni do wcześniejszej likwidacji lokaty stracimy odsetki. Alternatywą są rachunki oszczędnościowe oferujące mniejsze oprocentowanie, ale za to stały dostęp do środków bez utraty odsetek. Możliwość założenia takiego rachunku wiąże się z koniecznością posiadania konta w danym banku. Czas kryzysu sprawia, iż poza możliwościami uzyskania dużego zysku zaczynamy doceniać bezpieczeństwo inwestycji. Jest to naturalna reakcja na zawirowania na rynkach finansowych, zmiana sytuacji gospodarczej wpływa na zmianę nastrojów inwestorów szczególnie tych niewielkich dominujących na naszym wschodzącym wciąż rynku finansowym.

Oszczędzanie w dobie kryzysu sprowadza się raczej do przeczekanie złej koniunktury bez poniesienia dotkliwych strat i ponownych inwestycji w okresie wzrostu. Osiągnięcie tego będzie dowodem przyjęcia właściwej strategii.

Przydatne miejsca

  • Lokaty bankowe
  • Lokaty progresywne
  • Rachunki oszczędnościowe