Faktoring pomoc w biznesie

04 marca
17:46 2016

Faktoring jest w Polsce mało popularny choć coraz bardziej zwiększa ilość jego zwolenników.W dzisiejszych czasach często prowadząc firmę za pieniędzmi z wystawionych faktur musimy czekac30 dni nawet 60 a w niektórych przypadkach nawet 120dni.Faktoring to usługa która w takich sytuacjach utrzymać nam płynność finansowa również może stanowić bardzo dobra alternatywę dla kredytów firmowych.

Co to jest faktoring??

Faktoring- jest to nowoczesna usługa finansowa polegająca na odsprzedaży roszczeń nie przedawnionych wynikających bezpośrednio z naszej działalności jak faktury za usługi czy towary. Polega to na odsprzedaży faktur za nasze usługi i towary firmie faktoringowej która tym samym przejmuje na siebie ryzyko, związane ze ściąganiem należności. Cena faktury jest pomniejszana o prowizje dla firmy faktoringowej. Faktoring może być też w formie finansowania naszego przedsiębiorstwa przez faktora w ramach podpisanej umowy i wysokości wynikających z należności za faktury.

Co daje nam faktoring??

Faktoring daje nam takie możliwości jak :

Należność za faktury nawet w 1 dzień
Ograniczone ryzyko niewypłacalności kontrahenta
Płynność finansową
Zmniejszenie zobowiązania podatkowego

Faktoring jako alternatywa do kredytu firmowego

Wiele firm przez długie terminy płatności za usługi i towary jest zmuszona do podjęcia kredytu na zaspokojenie kosztów bieżących jak i na nowe koszty związane z nowymi przedsięwzięciami czy usługami. Wtedy to właśnie usługa faktoringu może skutecznie zastąpić nam konieczność kredytu a przede wszystkim zobowiązania kredytowego i kosztów z tym związanych a zarazem zapewnia nam płynność finansową.

Faktoring wtedy staje się zamiennikiem kredytu i mimo że tez ponosimy koszty ( prowizja firmy faktoringowej) zachowujemy płynność finansową , unikamy zobowiązania kredytowego które może nas obciążać na długi okres czasu jak i możemy zyskać na zmniejszeniu zobowiązania podatkowego.

Faktoring może być skuteczna pomocą w biznesie a tym samym przyjacielem i pomocna dłonią. A dzięki prężności finansowej możemy jeszcze skuteczniej zwiększyć swoja atrakcyjność jako firma na rynku jak i być bardziej konkurencyjni.Warto spojrzeć na ta usługę w szerokim wachlarzu zastosowań i potencjalnych korzyści jakie może nam oferty faktoringu zaoferować.

przydatne miejsca

  • kredyty dla firm